Vakmanschap gebaseerd op jarenlange ervaring en creativiteit

CNC-Buigen

Het buigen wordt uitgevoerd met behulp van CNC gestuurde buigbanken die leidingdelen met een lengte van maximaal 6 m, afhankelijk van de diameter kunnen verwerken. Door de CNC gestuurde module kunnen per bewerkingsgang meerdere bochten worden gebogen.

Verschillende dimensies

Het buigwerk dat binnen Gawa uitgevoerd wordt is gebonden aan een standaard maatvoering. Genormaliseerde diameters worden gebogen in een radius van 1,5x of 2x de diameter van het leidingdeel.

Aanvullende werkzaamheden

Aanvullende op het buigwerk kan Gawa de gebogen leidingdelen verder nabewerken: