juni 2

ASME certificaat U en UM stamp

In 2013 heeft Gawa het ASME certificeringstraject voor U en UM Stamp doorlopen om druktankjes te mogen leveren op de Amerikaanse markt. Op 23 en 24 mei 2016 is het her-certificeringstraject met succes doorlopen.

De certificering voor ASME U en UM Stamp omschrijft een kwaliteitssysteem waarbij het ontwerp, de berekening, de inkoop van materialen, het certificeren van lassers, de productie, het testen, het inspecteren en registeren volgens een vast protocol wordt doorlopen. Daarnaast wordt de implementatie van het kwaliteitssysteem in de praktijk streng gecontroleerd.