juni 2

ASME certificaat U en UM stamp

In 2013 heeft Gawa het ASME certificeringstraject voor U en UM Stamp doorlopen om druktankjes te mogen leveren op de Amerikaanse markt. Op 23 en 24 mei 2016 is het her-certificeringstraject met succes doorlopen.

De certificering voor ASME U en UM Stamp omschrijft een kwaliteitssysteem waarbij het ontwerp, de berekening, de inkoop van materialen, het certificeren van lassers, de productie, het testen, het inspecteren en registeren volgens een vast protocol wordt doorlopen. Daarnaast wordt de implementatie van het kwaliteitssysteem in de praktijk streng gecontroleerd.

januari 25

Ombouwen Extractie Emslandstärke te Emlichheim

In samenwerking met Vortex SLS BV heeft Gawa opdracht gekregen voor het ombouwen van de zetmeelextractie. Het huidige proces met separatoren zal worden omgebouwd naar het efficiëntere proces met hydrocyclonen.

Het project bestaat uit de levering van de gehele cyclooninstallatie (12.960 cyclonen), de 7 buffer tanken en de aanleg van het verbindend leidingwerk. Naast het leveren van de hardware wordt in samenwerking met de opdrachtgever het volledige proces geoptimaliseerd. Een bijzonder kenmerk van de cyclooninstallatie is dat binnen dezelfde installatie zowel zetmeel (hoge capaciteit) van aardappelen als erwten (lage capaciteit) geproduceerd kan worden.

Het project dient in week 30 van 2016 opgeleverd te worden. Na het in bedrijf stellen van het proces zal de installatie per uur 44 ton zetmeel uit aardappelen produceren.

mei 1

Jubileum 12,5 jaar Gawa EC

Jubileum 12,5 jaar Gawa EC

Vandaag 1 mei viert Gawa haar 12,5 jarig jubileum. Op 1 november 2002 is Gawa officieel opgericht. De 4 personen die vanaf het begin bij Gawa betrokken zijn geweest zijn in het zonnetje gezet.

Na afloop is het jubileum gevierd met het voltallige personeel.